ÁSZF

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Forever Life Products Kft. (székhely: 1137, Budapest  Katona J. u. 10/A, adószám: 14914559-2-41), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező     érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Forever Life Products Kft.

A szolgáltató székhelye: 1137, Budapest Katona J. u. 10/A

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: prolong@prolong.hu

Cégjegyzékszáma: 01-06-753135

Adószáma: 14914559-2-41

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Bíróság

Nyilvántartási száma: 01-09-925820

Telefonszáma: +36-1-240-0078; +36-1-330-3646

Engedély száma: XIII/9707/2011/B

A szerződés nyelve: magyar A tárhelyszolgáltató adatai: G-M-Comp Bt.

1171, Budapest Strázsahegyi dűlő 17/B

Adószám: 21463268-2-42

Cégjegyzékszám:

 01-06-753135

Email cím: gmcomp@gmcomp.hu

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 • A jelen Általános Szerződési Feltétel hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Forever Life Products Kft. által üzemeltetett webcímen található elektronikus áruházon keresztül történik.
 • Szolgáltatásunkat minden magyar jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező magyarországi gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

Adatkezelési szabályok

 

 • Az adatvédelmi Tájékoztató elérhető honlapunkon: https://foreverlife.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 • A megjelenített termékek online és személyesen is megvásárolhatók. Minden esetben tartalmazzák az ÁFÁ-t! A házhozszállítási és a csomagolási díjakat nem tartalmazza. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
 • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

 • Az írásban (e-mail, postán) illetve telefonon történő megrendelés esetén a név, a cím és a telefonszám megadásával lehet a rendelést leadni. Ezt követően a becsomagolt termék átadásra kerül a Magyar Posta csomagküldő szolgálatának. A feladást követő egy-két munkanap múlva érkezik meg a csomag a megadott címre.
 • Emailen, telefonon, vagy a weboldalon történő rendelés leadása esetén, minden nap 15:00 óráig van lehetőség a megrendelés módosítására, vagy törlésére.
 • A Forever Life Products Kft. a Magyar Posta csomagküldő szolgálatával működik együtt. A szerződésben a postai utánvét módozat van megjelölve. A kézbesítéskor a postásnál készpénzben és bankkártyával egyaránt lehet fizetni.

1.9.    A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati  kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása    akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 • A megrendelések feldogozása a beérkezés napján történik (munkanapon).
 • Általános teljesítési határidő, a termék feladásától számított 1-2 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
 • Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
 • A terméket eredeti bontatlan csomagolásban személyesen az üzletünkben 1137 Budapest, Katona József utca 10/a. alatt visszaváltjuk a termék kézhez vételétől számított 14 napon belül.

Garancia, jótállás

 • Termékeink élelmiszeripari termékek, ezért sem garancia sem jótállás nincs rajtuk.Van viszont szavatossági idő, amit kötelező minden terméken jelölni magyar nyelvű etikett címkén.

Panaszkezelés

 • A panaszügyintézés történhet szóban és írásban egyaránt cégünk székhelyén.
  1137 Budapest, Katona József utca 10/a. Tel.: +36-1-240-0078; +36-1-330-3646
  E-mail: prolong@prolong.hu

Vegyes rendelkezések

 • Felügyeleti szerveink:
  Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, Budapest
  kerület, Városház u. 7. Tel.: +36-1-318-2681
  Budapesti Kereskedelmi és Ipari Kamara mellett működő Békéltető Testület, Budapest, I. kerület Krisztina körút 99. Tel.: +36-1-488-2131

   

Budapest, 2021. 04.15.

Kosár tartalma

Nincsenek termékek a kosárban.

Kosár tartalma

Nincsenek termékek a kosárban.

X